Pri objednávkach nad 25€ (bez DPH) je štandardná doprava zdarma

Pravidlá Cookies

Naša webová stránka používa cookies. Používaní našej webovej stránky a vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami, dávate zároveň súhlas s používaním cookies v súlade s obchodnými podmienkami.O cookies

Cookie je zložka obsahujúca identifikátor (sériu písmen a čísel), ktorý zasiela webový server webovému prehliadaču a ktorá sa uchováva v prehliadači. Tento identifikátor sa následne posiela serveru vždy, keď si prehliadač vyžiada stránku zo servera.

Cookies môžu používať webové servery na identifikáciu a sledovanie používateľov, keď prehliadajú rôzne stránky na webovej stránke a na identifikáciu používateľov vracajúcich sa na danú webovú stránku.

Cookies môžu byť buď "permanentné" cookies alebo "dočasné" cookies. Permanentné cookie pozostávajú z textového súboru zaslaného webovým serverom webovému prehliadaču, ktorý sa uloží v prehliadači a zostane v platnosti až do jeho nastaveného dátumu exspirácie (pokiaľ ich užívateľ nevymaže pred dátumom exspirácie). Dočasné cookie zasa stratia platnosť na konci danej návštevy užívateľa, keď sa prehliadač zavrie.Cookies na tejto webovej stránke

Na tejto webovej stránke používame permanentné aj dočasné cookies.

Môžeme vám zasielať nasledujúce cookies:

(1) jssCart, jssHash, woe (funkcionalita nákupného košíka)

(2) __utm*, _ga (Google Analytics)

(3) __atuvc, oc, Coyote-2-a0f0083, bt, ana_svc, phpbb3_*, style_cookie, uid/uit/uvc, psc, ssh/sshs, di/dt, NID, PREF (Addthis.com zdieľacie tlačidlá)

(4) PRUM_EPISODES (Pingdom)Ako používame cookies

Cookies neobsahujú žiadne informácie, ktoré by vás osobne identifikovali, avšak osobné informácie, ktoré o vás uchovávame, môžeme prepájať s informáciami uchovanými v cookies a získanými prostredníctvom nich.

Môžeme používať informácie, ktoré získame o vašom používaní našich cookies, na nasledujúce účely:

 1. Rozoznávanie vášho počítača, keď navštívite našu webovú stránku;


 2. Cookies tretích strán

  Keď používate našu webovú stránku, taktiež sa vám môžu odosielať cookies od tretích strán.

  Navyše, používame Google Analytics na analyzovanie používania našej webovej stránky. Google Analytics generuje štatistické a iné informácie o používaní webovej stránky s použitím cookies, ktoré sa uchovávajú v počítačoch používateľov. Informácie vytvorené v súvislosti s našou webovou stránkou sa používajú na vytvorenie správ o používaní webovej stránky. Google bude tieto informácie uchovávať. Podmienky ochrany súkromia Google sú k dispozícii na: http://www.google.com/privacypolicy.html.  Blokovanie cookies

  Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie cookies. Napríklad:

  1. V Internet Exploreri môžete odmietnuť všetky cookies kliknutím na "Nástroje", "Možnosti Internetu", "Súkromie", a voľbu "Blokovať všetky cookies". ;

  2. Avšak, zablokovanie všetkých cookies má taktiež negatívny dopad na používanie mnohých webových stránok.   Vymazanie cookies

   Taktiež môžete vymazať cookies, ktoré sa už vo vašom počítači uchovali:

   1. v Internet Exploreri musíte manuálne vymazať zložky cookies (inštrukcie k tomu, ako to urobiť, nájdete na http://support.microsoft.com/kb/278835);

   2. Môže to mať negatívny dopad na používanie mnohých webových stránok.    Kontaktujte nás

    Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje Svet Obálok Slovensko

    Ak máte nejaké otázky ohľadom našich cookies, kontaktujte nás prostredníctvom emailu admin@enveseur.es alebo telefonicky na +34 935 220 22, prípadne poštou.